Xu hướng Fintech trong 2017

Image for post
Image for post

Không chỉ riêng Việt Nam, sự phát triển của FinTech trên thế giới cũng mới trong giai đoạn đầu và đang tiếp tục định hình với 6 xu hướng chính trong năm 2017.

1. Niềm tin sẽ tạo ra sự khác biệt

Mặc dù các yếu tố về giá quyết định rất lớn đến khả năng thu hút khách hàng, nhưng chìa khóa đối với các FinTech hiện nay chính là làm sao để thiết lập niềm tin của người dùng. Điều này rất quan trọng bởi nó giúp họ tin rằng các thông tin nhạy cảm của mình được an toàn. Do đó, các FinTech nên tận dụng tối đa các kênh truyền thông xã hội để tạo niềm tin cho thương hiệu của mình trong giai đoạn “tranh tối tranh sáng.”

2. Thói quen mua sắm đang thay đổi

Một trong những xu hướng lớn nhất của FinTech là đưa những trải nghiệm truyền thống, từ môi trường ngoại tuyến (offline) sang trực tuyến (online). Đó chính là cách đang giúp họ thành công.

3. Xu hướng di động tiếp tục phát triển

Năm 2017 được dự báo là năm của các sản phẩm ra đời ưu tiên trên nền tảng di động. Khách hàng sử dụng thiết bị di động ngày càng nhiều. Tập trung vào môi trường di động sẽ giúp các FinTech tạo được một hình ảnh thân thiện và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Theo một nghiên cứu gần đây của Google, khoảng 82% người sử dụng smartphone bật điện thoại của mình lên để tìm hiểu thông tin trước khi quyết định mua một sản phẩm/dịch vụ nào đó. “Ngành này đang có bước ngoặt quan trọng. Nó được tạo ra khi công nghệ di động kết hợp với thị trường tài chính để tìm ra các giải pháp đột phá, giúp doanh nghiệp nhỏ huy động vốn mua thiết bị cần thiết”, Charles Anderson — nhà sáng lập CEMC nhận xét.

4. “Sổ cái phân tán” vẫn gây sốt

Blockchain là phương pháp ghi dữ liệu, có thể xem là “quyển sổ cái” để lưu các giao dịch hay bất kỳ dữ liệu nào cần ghi chép một cách độc lập hay xác minh sự tồn tại của nó. Blockchain được gọi nôm na là “sổ cái phân tán” vì nhờ vào một thuật toán phức tạp, nó không tồn tại ở một địa điểm cụ thể mà được phân tán trên hàng trăm, hàng nghìn máy tính khắp thế giới.

Sở dĩ blockchain gây sốt vì doanh nghiệp sử dụng nó có thể thực hiện các giao dịch và xác minh trên mạng ngay lập tức mà không cần thông qua một đơn vị trung tâm nào. Một số nhận định rằng, dữ liệu blockchain gần như không thể hack được. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp đặt câu hỏi về tính bảo mật của công nghệ này. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nên thống nhất với nhau về chuẩn giao thức và công nghệ khi tham gia ứng dụng blockchain.

5. Mức độ an toàn tiếp tục cải thiện

Dữ liệu của khách hàng luôn là miếng mồi ngon của tin tặc. Vì thế, năm 2017 sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong các cách chứng thực cá nhân đối với các tài khoản trực tuyến. Các công nghệ như nhận diện khuôn mặt hay quét mống mắt được dự báo sẽ phổ biến hơn.

6. Nhiều cơ hội tiếp cận hơn cho khách hàng

FinTech đã cho phép nhiều người tiếp cận với các sản phẩm/dịch vụ trước đây vốn ngoài tầm của họ. Ví dụ, các ngân hàng trực tuyến đã cho phép khách hàng mở tài khoản với số dư thấp hơn và không tốn phí duy trì.

Nguồn: Bùi Huy Cường

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store