Xin chào tháng 11 — Hello November 😘

Image for post
Image for post

Vậy là tháng 10 gần kết thúc, thời gian trôi qua thật nhanh, và chẳng đợi chờ ai cả. Đó là những ngày tháng cuối của thử thách 100 ngày, kèm với đó là chuỗi 33 ngày thử thách viết blog mà tôi mới lập ra để mong muốn tôi dành nhiều thời gian viết lách hơn.

Hai thử thách có lẽ sẽ cùng kết thúc trong tháng 11 tới. Những gì đã lên kế hoạch của tháng 10 tôi đã hoàn thành, kể ra như: tham gia cuộc thi Triết học tuổi trẻ(THTT), viết review cảm nhận về cuốn sách, đi du lịch Hà Giang, đọc vài cuốn sách (Khi hơi thở hóa thinh không, Xin được nói thẳng, dẫn dắt người dùng và đọc lại chút cuốn Tứ đại quyền lực). Mong là thời gian nào đó sẽ có thể review lại những cuốn sách này.

Tháng 11 tới này sẽ có một số điểm đáng chú ý. Đầu tiên là chạy Half Marathon 21km giải “Đông kinh kẻ chợ” của #run4self vào giữa tháng, trước đó tôi nghĩ tôi sẽ chạy 15km Hồ Tây(nếu có thể), hoặc tập luyện mỗi ngày 3–5km. Review về 2 challenge #100ngaythuthach#33ngaythuthach viết blog. Đọc thêm vài cuốn sách(tôi đang nhắm tới cuốn Blitzscaling — Tăng trưởng thần tốc, cuốn này nghe vẻ rất hay), có thể là cuốn “lược sử loài người”, hoặc tôi sẽ thử sức với một tác phẩm văn học kinh điển nào đó mà tôi chưa từng thử, viết blog, học thêm ngoại ngữ.

Tôi sẽ tiếp tục tham gia 1 bài cho THTT hoặc viết cảm nhận về 1 cuốn sách nào đó(có lẽ là cuốn Khi hơi thở hóa thinh không). Để cho thêm phần thú vị thì tháng 11 tới tôi sẽ làm một side project nho nhỏ về một challenge với ý tưởng nào đó(tôi sẽ bật mí sau), và launch nó vào đầu tháng 12.

Tôi nghĩ như vậy cũng khá đủ bận rộn cho tháng 11 rồi, sẽ rất thú vị cho một mùa thu Hà Nội đây 😘

Hà Nội mùa thu, 20h30 30/10/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store