Image for post
Image for post

Chưa bao giờ đồng tiền quyền lực đến như vậy, tiền có thể khiến con người ta thay đổi quá nhanh, và cũng chính vì tiền mà khiến con người ta đau khổ đến vậy.

Bộ phim quá xúc động mà tôi từng xem, sẽ rất khó cầm được nước mắt khi xem đến cảnh Chris Gardner phải cam lòng lừa dối đứa con trai của ông bằng câu chuyện về chiếc máy thời gian. Chris Gardner dối con trai rằng có khủng long xung quanh và họ cần tìm 1 cái hang.

Đó là nhà vệ sinh, nơi 2 bố con sẽ phải ngủ lại, vì họ không còn nơi để về. Có ai đó đập cửa phòng vệ sinh, Chris Gardner phải bịt tai đứa con để nó không thức giấc, ông không dám khóc thành tiếng vì sợ họ nghe thấy. Ông cảm nhận tột cùng của nỗi đau và sụp đổ, đôi khi sự bế tắc khiến ông trở nên nổi cáu với cậu con trai — thiên thần của cuộc đời ông!

Tôi phẫn uất thay ông khi Chris Gardner bị trưởng phòng tại công ty sai vặt và coi thường, hắn sai ông làm những việc vặt vãnh. Ông đã kìm nén, nhẫn nhịn để tạo nên sự thành công của Chris Gardner ngày nay.

Đến lúc khó khăn nhất của cuộc đời bạn sẽ nhận ra đâu là cái quan trọng nhất với mình, đâu là người thực sự quan tâm và đâu là chân lý của cuộc sống này mà chúng ta đang theo đuổi:

“Người ta sẽ có được tiền tài , thành công. Nhưng có một thứ mà họ mãi mãi phải theo đuổi. Đó là hạnh phúc.”

Có lẽ niềm tin vào bản thân, tin vào chính mình và làm những điều gì mình thực sự muốn sẽ là động lực để mỗi chúng ta có thêm động lực và được hạnh phúc hơn.

“You got a dream… You gotta protect it. People can’t do somethin’ themselves, they wanna tell you you can’t do it. If you want somethin’, go get it.”– Chris Gardner (The Pursuit of Happyness)

Có một chi tiết khá hay tôi nhớ là: “Khi tôi được điểm A môn lịch sử, hoặc bất kỳ môn nào khác, tôi sẽ mơ tưởng đến những con người mà tôi có thể trở thành…Và rồi tôi chẳng thành ai trong số đó.”

Và câu kết cho sự vươn lên mạnh mẽ của mình, tìm cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc thì không gì ngoài việc chăm chỉ: “Keep learning, keep growing.”

“Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ”

Bài học nhỏ rút ra: Đừng lấy vợ khi bạn chưa đủ khả năng lo cho cuộc sống gia đình. Và cũng không nên yêu khi bạn chưa làm ra nhiều tiền 😁 Rất có thể bạn sẽ tìm được một người bạn yêu thương nhất, nhưng chưa thể lo cho họ một cách chu toàn nhất.

Hà Nội, 25/04/2018

Cập nhật lần cuối: 21/04/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store