Image for post
Image for post
Nguồn: Unsplash

Để tôi thử hình dung và giúp bạn trả lời nhé.

Điều này không khó để nhận biết, nhưng khá khó để viết hoặc nói nó ra. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hết sức có thể.

Tôi đang cố nhớ lại. Để tôi xem …À đúng rồi …

“Họ luôn luôn ở trong tâm trí của bạn”.

Nếu một ai đó luôn luôn ở trong tâm trí của bạn, thì đó là một dấu hiệu cho thấy, rất có thể bạn đang thích một ai đó.

Vậy cuộc sống của bạn những ngày sau đó diễn ra như thế nào?

“Bạn nhìn thấy họ trong tương lai của bạn”.

Điều này có nghĩa rằng khi bạn làm bất cứ điều gì, ở bất cứ đâu, hay hoàn cảnh nào thì luôn thấy bóng dáng của họ, và bạn cảm thấy dường như cuộc sống thiếu đi phần ý nghĩa nếu không có họ bên cạnh.

“Họ là một phần giấc mơ của bạn.”

Tôi nghĩ bạn đã dần hiểu ra vấn đề rồi đó.

“Bạn đang muốn cố gây ấn tượng với họ.”

“Bạn luôn luôn muốn họ ở xung quanh bạn”

“Bạn sợ…”

“Bạn đang lo lắng xem có thằng nào, con nào đang ở bên cạnh họ không?”

“Và bạn bắt đầu biết ghen…”

Giờ đây, họ đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy vui, một ngày trở nên ý nghĩa hơn nếu được trò chuyện và quan tâm đến họ.

Chúc mừng bạn!

“Giờ đây, bạn đang dành cho họ một sự ưu tiên đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của bạn.”

Bạn đang cảm thấy yêu đời hơn, bạn suy nghĩ nhiều hơn về họ. Bạn luôn mong họ được thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, và đơn giản là nụ cười của họ khiến bao nhiêu mệt mỏi của bạn tan biến. Một điều gì đó khó nói thành lời…

Đó cũng là khi bạn cảm thấy bạn cần họ. Đó không còn là cảm giác chỉ muốn họ bên cạnh bạn, trêu đùa,… Tôi không biết phải miêu tả như thế nào… Nó không đơn thuần chỉ là cảm giác. Đó là quyết định của bạn.

Thực sự là như vậy.

Bạn đang nghĩ đến điều gì. Đó có phải tình yêu ?

Tháng 11 là tháng đẹp nhất để bắt đầu một mối tình. Chúc các bạn thành công. 🎁 😁

Như tôi đã hứa, bài viết về tình yêu, hoàn toàn tích cực đúng không ? 🤗

Mùa đông, Hà Nội, 01h10 — 03/11/2018.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store