RUN FOR MOM — Ngày của mẹ!

Image for post
Image for post

Người ta thường nói: Con trai có cách thể hiện tình cảm khác con gái, khác ở chỗ con gái có thể dễ dàng nói ra những điều họ nghĩ, họ cảm nhận được. Còn những tình cảm đó, con trai chọn cách im lặng, hoặc lấy hành động để thể hiện cảm xúc.
Dù là cách nào đi nữa thì đằng sau đó, vẫn là những tình cảm chân thành, từ sâu thẳm trái tim.
Ngày hôm nay, 13/05 là ngày của mẹ, tôi tình cờ tham gia chương trình “run for mom” cùng một người bạn. Chúng tôi tham gia như muốn làm một điều nho nhỏ nào đó có ý nghĩa, chạy vì mẹ, vì chúng ta được sinh ra, được chăm sóc và được yêu thương.
Những tiếng vỗ tay vang lên thật to, mọi người vậy quanh, cũng là lúc tôi hoàn thành phần thi của mình. Tôi vừa chạy xong cự ly 4km, không xuất sắc như những vận động viên chuyện nghiệp, không về nhất toàn đoàn. Nhưng tôi đã chiến thắng chính mình. Chiến thắng này tôi dành riêng cho mẹ.

Có một câu chuyện vui thế này, tôi đã ngồi tưởng tượng ra nó, nếu tôi cầm tấm medal này chạy về nhà, và thể hiện tình cảm đó với mẹ:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ!”
“Mẹ ơi, mẹ là tất cả của con!”
“Con cảm ơn mẹ nhiều lắm”
Thường thì câu trả lời sẽ là:
“Thôi đi cậu, cậu muốn cái gì thì nói đi.”
“Cậu ơi, tôi hay bị yếu người, nên không thích thời tiết thay đổi đột ngột”
“… mẹ cũng yêu con!”
Tôi chạy về phía mẹ, mẹ ôm tôi vào lòng như những ngày xưa mẹ thường ru tôi ngủ vậy. Lúc đó tôi chỉ ước mình mãi nhỏ bé, để không phải suy nghĩ nhiều, để được ở cạnh mẹ hàng ngày, được mẹ ru ngủ,…
Tôi không khắc lên tấm medal tôi nhận được như những gì tôi nghĩ ở trên. Có thể các bạn sẽ thấy tôi kỳ lạ nếu tôi chưa từng nói con yêu mẹ bao giờ, hay con cảm ơn mẹ, thật ra là có nhưng đó là những ngày tôi còn bé. Nhưng tôi nghĩ mẹ là người hiểu tôi nhất, và tôi biết mẹ cũng không cần tôi phải nói ra như vậy.
Chỉ cần mẹ hiểu tôi là đủ.
Tôi khắc lên đó một câu, giống như một lời nhắc nhở, một lời hứa với mẹ. Thật ngọt ngào nếu như dùng hành động, bằng những việc làm để cảm ơn và nhắn nhủ tới mẹ: “Con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ, mẹ là tất cả của con!”.

#runformom 13/05/2018.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store