[📝Review sách] Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị

Qúa trình biến đổi để tiến đến sự khai sáng, thông thái và giàu có.

“Hãy cố gắng học hỏi từ những sai lầm của chính mình — và hay hơn nữa, là hãy học từ sai lầm của người khác.”

CHƯƠNG 1. TỪ GIỮA BẦY LANG SÓI ĐẾN WARRENT BUFFETT

CHƯƠNG 2. HIỂM HÓA TỪ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC DANH GIÁ

“Nếu bạn lúc nào cũng tiếp tục học tập, bạn sẽ có một lợi thế vô cùng lớn. Khi người học trò sẵn sàng, người thấy sẽ xuất hiện. Sự tự học và tò mò một cách chân thành luôn mang đến cho bạn những điều thú vị và bất ngờ.”

CHƯƠNG 3. CHÂN TRẦN TRÊN THẢM ĐỎ

“Khởi điểm của trí tuệ chính là khi ta đở bớt ly nước đã đầy của mình để sẵn sàng rót thêm những điều học được từ mọi người.”

“Chúng ta phải tưởng tượng ra tương lai trước khi nó thực sự đến.”

CHƯƠNG 4. VÒNG LỐC XOÁY NEW YORK

“Hãy thừa nhận những cảm xúc, và điểm yếu của chúng ta, và bạn có thể làm tốt hơn bằng cách học từ những sai lầm của bản thân.”

CHƯƠNG 5. HỘI KIẾN SƯ PHỤ

CHƯƠNG 6. BỮA TRƯA CÙNG WARRENT

“Nếu bạn dự định làm một điều gì đó, tốt hơn hết là toàn tâm toàn ý để làm.”

“Hãy sống để trở thành một phiên bản chân thực hơn của chính bản thân mình, con đường đến với thành công thực sự chính là sống chân thực với chính mình.”

CHƯƠNG 7. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH — BƯỚC CHÂN VÀO KHOẢNG TRỐNG

“Luôn luôn giữ được cái đầu lạnh để phân tích và ra quyết định, đừng để cảm xúc lớn át lý trí của bạn.”

CHƯƠNG 8. OMAHA PHIÊN BẢN SPIER — KIẾN TẠC MÔI TRƯỜNG LÝ TƯỞNG

CHƯƠNG 9. HỌC CÁCH TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

“Thật khó để đầu tư cho tốt nếu cuộc sống bên ngoài đầu tư của bạn đầy những xáo trộn, căng thẳng hay trì trệ. Nếu bạn muốn thấy được các ý tưởng lớn trong đầu tư, tâm phải tĩnh.”

“Mọi vấn đề của con người đều xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng”.

CHƯƠNG 10. NHỮNG CÔNG CỤ ĐẦU TƯ — XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH TỐT HƠN

CHƯƠNG 11. BẢN CHECKLIST CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 12. KINH DOANH THEO ĐƯỜNG LỐI BUFETT — PABRAI

“Cách tốt nhất để học là ở cạnh những người đáng để học hỏi. Hãy chơi với người giỏi hơn bạn, bạn không còn cách nào khác ngoài trở nên giỏi hơn. Không có gì quan trọng hơn việc đưa những người giỏi giang hơn vào trong cuộc đời bạn, mối quan hệ là con át chủ bài.”

“Cho đi là còn mãi.”

CHƯƠNG 13. HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHÂN GIÁ TRỊ

“Tiền bạc không phải là thứ khiến bạn hạnh phúc vui vẻ đến nơi làm việc.”

“Nhận trách nhiệm về mình thay vì đổ lỗi cho người khác là việc tối quan trọng.”

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store