[📝Review sách] Getting Real

The smarter, faster, easier way to build a successful web application.

Image for post
Image for post

The Starting Line

Build Less

Xây dựng sản phẩm với ít tính năng hơn(tập trung vào cốt lõi), ít tùy chọn hơn, ít họp hành và ít hứa hẹn hơn.

Fund Yourself

Ưu tiên sử dụng nguồn tiền của bản thân và chỉ gọi vốn khi thật sự cần thiết. Có thể huy động vốn từ nhiều cách khác nhau: gia đình, người thân, bạn bè, nhà đầu tư, …

Stay Lean

Giữ mọi thứ đơn giản. Càng ít code càng tốt, ít code dẫn đến ít bug và ít tốn thời gian bảo trì. Hãy biết tận dụng những hạn chế và thiếu thốn về tiền bạc và công nghệ. Một start-up không nên có quá nhiều người, 3 người có vẻ là tốt nhất.(ý là trong một team: Dev, design + CEO nếu về công nghệ)

Priorities

Ý tưởng tốt mà không được thực hiện tốt chỉ đáng giá 0 đồng, ý tưởng bình thường mà được thực hiện tốt thì có giá trị đôi khi hàng tỷ đô. Đừng suy nghĩ về quy mô sản phẩm quá sớm, sau này ta có thể mở rộng nó ra khi phát triển, các startup thường chết trước khi cần đến scale. Đây là một sự thật.

Feature Selection

Chỉ làm những tính năng mà mình có khả năng quản lý được, đừng hứa hẹn quá nhiều. Hãy quên đi những “yêu cầu tính năng mới” của người dùng. Thay vì hỏi họ tính năng nào cần thiết, hãy hỏi họ tính năng nào không cần thiết và cần loại bỏ. Khi viết Roadmap cũng nên tính thật kỹ, tránh hứa suông, để rồi mang họ “Hứa Thất” 😁

Process

Hãy làm sản phẩm nhanh nhất có thể, cho ra sản phẩm chạy được trước rồi vào phát triển chi tiết và chuẩn hóa sau. Sản phẩm thành công là sản phẩm được cải thiện từ từ, có vòng lặp phản hồi và cải tiến(lean startup), đừng quá lo lắng về sự hoàn hảo, sản phẩm không cần quá hoàn hảo ở phiên bản đầu tiên.

The Organization

Đừng phân chia quá nhiều nhóm theo những chức năng, thay vào đó hãy hợp nhất lại thành một đội. Tốt nhất là nên tuyển người đa năng có thể làm nhiều việc(Thường thì startup nên tuyển người biết làm full-stack, chuyên môn hóa là khi công ty bắt đầu lớn).

Staffing

Hire Less and Hire Later — đừng tuyển dụng quá nhiều người cùng lúc, và nên nhớ bạn không cần quá nhiều người như bạn nghĩ. Văn hóa của một doanh nghiệp dựa vào việc họ tuyển dụng và sa thải nhân viên. Startup giai đoạn đầu làm việc này nhiều thì nên coi chừng. Hãy chú ý đến cách bạn sa thải nhận viên, và cách đối xử với nhân viện nghỉ việc, bởi những người ở lại sẽ coi đó là cách mà bạn sẽ làm khi họ ra đi, và mức độ gắn bó của họ sẽ tỷ lệ thuận với cách bạn đang làm.

Interface Design

Interface First — thiết kế trước thay vì cắm đầu vô code và nên tập trung vào thiết kế phần lõi trước, sau đó thì phát triển các phần rìa.

Image for post
Image for post

Code

Less Software — ít code, ít tính năng, ít điều phiền toái. Nói chung là cứ MVP càng lean càng tốt.
Optimize for Happiness — làm cho lập trình viên hạnh phúc với công việc đang làm, họ sẽ cho ra những dòng code chất lượng.
Open Doors — mở cửa thông tin, hãy khuyến khích bên thứ ba phát triển bằng cách cung cấp API cho họ.

“Một nền tảng mà không có API thì giống như có máy tính mà không được kết nối internet vậy.”

Words

Use Real Words — Sử dụng từ ngữ đúng thay vì dùng Lorem Ipsum.

Pricing and Sign Up

Free Samples — Miễn phí cái gì đó để thu hút và tăng sự tin tưởng. Mô hình Freemium, membership là tốt nhất cho những dịch vụ kiểu này,.

Promotion

Hollywood Launch — hãy quảng bá sản phẩm theo kiểu làm phim ở Hollywood. Chuẩn bị một bài viết giới thiệu sản phẩm, chọn thời điểm thích hợp nhất, điều này cực kỳ quan trọng. Và hãy nhớ đừng ra mắt bản beta, MVP không có nghĩa là beta. Nó là bản cô đọng giá trị cơ bản của giải pháp bạn mang lại để giải quyết vấn đề nhức nhối của khách hàng. Hãy khiến nó tốt nhất có thể(tất nhiên là không phải hoàn hảo rồi mới ra).

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store