[Ngày 31] 5 bài học tôi học được trong công việc, cuộc sống!

Image for post
Image for post

Dưới đây là một số những bài học mà tôi đã học được trong công việc cũng như trong cuộc sống, tôi nghĩ sẽ rất tốt để cho mọi người có thể tìm hiểu và tham khảo, với tôi đây cũng sẽ là một lần được học lại những trải nghiệm của mình.

  1. Không nên hỏi những vấn đề Google có thể trả lời

Tôi nghĩ điều này rất quan trọng, kiến thức ở trường đời, ngoài cuộc sống là mênh mông không giống như những môn học ta học trên trường lớp. Khi bạn hỏi ai đó, tức là họ sẽ phải dành thời gian cho bạn, và thật mất thời gian nếu như những câu hỏi đó bạn có thể tự tìm kiếm, tự tìm câu trả lời cho mình, điều này cũng giúp bạn có khả năng tự học hỏi và tránh được việc cái gì cũng hỏi đồng nghiệp, nếu tìm không được thì mới hỏi, và nếu hỏi thì hãy hỏi chân thành, và nhớ kèm lời cảm ơn kể cả là câu trả lời có thế nào đi chăng nữa nhé.

2. Nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn

Hãy để ý một chút bạn sẽ thấy, người trưởng thành hoặc người hiểu rộng, biết nhiều người ta sẽ càng ít nói lại, lắng nghe nhiều hơn. Khi bạn nói, nghĩa là bạn sẽ không học hỏi thêm được, nhưng khi bạn lắng nghe thì đó là lúc bạn tiếp thu nhiều hơn.

3. Mọi thứ chỉ được quyết định khi có văn bản

Nếu bạn có xem chuỗi phim Silicon Valley thì sẽ biết rõ hơn, mọi thứ sẽ chẳng thể nào là quyết định nếu nó chỉ là lời nói, bạn chỉ có thể yên tâm nếu nó đã trở thành văn bản.

Trong công việc cũng vậy, cần chốt vấn đề thì hãy ghi nó ra, chốt bằng văn bản, không phải bằng lời nói. Nếu lãnh đạo có chốt bằng lời nói, hãy ghi nó ra và hãy hỏi lại để xác nhận vấn đề.

4. Luôn chủ động

Mượn đồ của người khác, nhất định phải chủ động trả lại. Học hành, làm việc cũng phải luôn chủ động, cần sự giúp đỡ thì hãy yêu cầu, nếu thích thì hãy nói, đừng giữ trong lòng, vì không phải ai cũng hiểu bạn và cũng chẳng phải ai cũng có thời gian đi hiểu bạn.

5. Không than vãn, Không phán xét, Không giải thích

Đừng kể rắc rối của bạn cho bất cứ ai, chẳng nhiều người thích nghe đâu. 20% chẳng quan tâm, còn 80% thì vui mừng vì bạn gặp chuyện. Câu “Có chuyện gì không?” của rất nhiều người chỉ mang ý nghĩa thỏa mãn lòng hiếu kì chứ không hề có ý định giúp đỡ bạn.

Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn. Không nên đánh giá học vấn của người khác, bởi vì trên đời này kiến thức là mênh mông. Không nên vênh váo, tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế. Không nên nói quá phô trương, phải biết rằng bạn cũng chỉ là một người nhỏ bé. Không nên dựa vào người khác, bởi vì cuộc sống nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống nhẹ nhõm. Không nên làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn đều sẽ đến. Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra ngầu lòi, bạn mãi chẳng hiểu được người đối diện lợi hại nhường nào đâu.

Không nên quá chú tâm giải thích đúng sai. Trên đời chúng ta thường nghĩ cách giải thích cái gì đó. Nhưng mà, một khi giải thích, ta lại phát hiện rằng, bất kể ai giải thích đều là người yếu ớt, thậm chí sẽ càng bôi nhọ mình hơn. Nếu bạn đúng thì bạn chẳng cần phải giải thích, còn nếu bạn sai thì bạn cũng không nên giải thích, vì nếu người ta hiểu bạn thì đâu cần bạn phải giải thích làm gì.

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 05h00, 11/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store