[Ngày 27] 3 câu hỏi đắt giá!

Image for post
Image for post

Tôi cũng không nhớ nổi mình nhận được bao nhiêu câu hỏi mà khiến tôi trằn trọc suốt cả đêm, những thứ khiến tôi dành nhiều thời gian để trả lời, thâm chí đến bây giờ tôi vẫn phải đi tìm câu trả lời đó.

Tôi sẽ liệt kê ra đây 3 câu hỏi mà tôi cảm thấy có ấn tượng và thực sự phải dành nhiều thời gian để suy ngẫm, trả lời nhất.

1. Làm sao để a biết e đam mê?

Đó là lần tôi đi phỏng vấn xin việc. Sau một loạt những câu hỏi về chuyên môn và đam mê của mình. Khi trả lời xong đam mê của mình về lập trình, tôi đã bị bối rối khi được hỏi: “Làm sao để a biết e đam mê lập trình?”. Qủa thật là nó khá là khó nói, giống như chúng ta vẫn thường được hỏi rằng, tại sao bạn thích, bạn yêu một ai đó vậy? Thực tình, nếu trả lời được câu này, có lẽ sẽ rất dễ để chia tay vì những lý do này.

Tuy nhiên thì dù sao khi được hỏi thì ta cũng vẫn sẽ trả lời. Tôi đơn giản chỉ trả lời với một sự thoải mái và chân thành rằng: “em cảm thấy mình tò mò về mọi thứ, luôn luôn cập nhật kiến thức mới và cải thiện bản thân bởi trong lĩnh vực mà mọi thứ thay đổi hàng ngày, hàng giờ thì dừng lại, nghĩa là mình đã lạc hậu, cho nên em luôn cảm thấy mình có năng lượng và nhiệt huyết để tìm hiểu nó”. Và tôi tin rằng cái câu hỏi kia không phải mong muốn từ bạn một câu trả lời xuất sắc, hay một câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước, vì đơn giản người ta muốn xem thái độ chân thành của chúng ta đối với cái nghiệp chúng ta theo đuổi, bởi kiến thức có thể học, nhưng thái độ và bản chất con người thì rất khó. Và tôi nghĩ đó là lý do tôi đã được nhận.

2. Mày đã thực sự yêu ai chưa?

Câu này nghe có vẻ nặng nề, nhưng không khó để trả lời với tôi cả. Nhưng câu hỏi này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn bởi mỗi chúng ta, trong giai đoạn đầu của tuổi trẻ, của những năm mười tám, đôi mươi mấy ai giữ được người con gái của mình đến mãi sau này? Chỉ tiếc rằng, đúng người, nhưng sai thời điểm mà thôi. Tuổi đó, mấy ai đủ trưởng thành để đứng nên bảo vệ và bất chấp mọi thứ để có được người mình yêu cơ chứ?

3. Tôi là ai?

Có lẽ rằng đây là một câu hỏi lớn đối với bất kỳ ai sinh ra trên trái đất này. Cuộc hành trình của chúng ta đơn giản là để tìm ra ta là ai và ý nghĩa của cuộc đời ta đến với thế giới này là gì? Sứ mệnh, sở thích, đam mê, tình yêu, ước mơ, hoài bão,…vô vàn những điều xung quanh một câu hỏi lớn, và có lẽ, tôi cũng đang đi trên con đường để tìm câu trả lời đó.

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 07h00, 07/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store