[Ngày 11] Mục tiêu trong 2 năm tới (2021)

Image for post
Image for post

Chỉ 2 mục tiêu trong vòng 2 năm tới, tất nhiên tôi sẽ không nói đến mục tiêu nghề nghiệp ở đây, vì nếu để nói về nghề nghiệp, tôi cần một bài viết riêng khác. Trong mục này, tôi muốn chia sẻ đến mọi người 2 mục tiêu mà tôi sẽ làm trong 2 năm tới.

Đây là mục tiêu mà tôi ấp ủ có khi từ lúc tôi có ý định viết blog, và tôi nghĩ nó là khát khao của rất nhiều người viết blog như tôi. Đó là khát khao, nhưng tôi chưa từng vạch ra một kế hoạch thực sự cụ thể cho việc đó. Và gần đây thì tôi đã tìm hiểu, và có một kế hoạch sương sương về điều này.

Thường thì dạng tản văn hay phát triển bản thân thì không nhất thiết phải lên kế hoạch phải viết gì, mục lục ra sao, bao nhiêu phần là đủ…nói chung dạng này mỗi ngày bạn viết về một vài quan điểm, giải quyết một số vấn đề nhỏ nhỏ trong xã hội hoặc giới trẻ, những trải nghiệm cá nhân, về lâu dài, một thời gian bạn có thể tuyển tập nó thành sách được, giống như 90% tất cả những cuốn sách tôi đã đọc về thể loại này thì như vậy.

Nhưng tôi muốn một cuốn sách mang một chủ đề giá trị xuyên suốt nào đó, đưa vấn đề và giải quyết nó bằng những trải nghiệm thực tế thay vì những góc nhìn mang tính cá nhân chỉ qua sách vở. Nên tôi nghĩ cần phải có kế hoạch cụ thể và dài hơi cho nó.

Tôi thường đọc và dành phần lớn thời gian của mình khi đọc online cho Medium. Nhưng tôi chưa từng viết blog của mình bằng tiếng anh trên đây hoàn chỉnh cả. Cộng với một vài nguyên nhân khác nữa khiến tôi có ý định đầu tư thời gian của mình cho Ielts. Tôi gần như sẽ phải bắt đầu lại từ đầu vì sau 12 năm đèn sách cộng với 5 năm đại học thì tiếng anh của tôi đâu đó quanh vạch xuất phát.

Tôi nghĩ khoảng thời gian 2 năm là đủ để tôi có thể trau dồi và cân bằng thời gian giữa học, làm việc và cuộc sống để hoàn thành mục tiêu. Hôm nay là ngày 20/10/2019. Bài viết này sẽ được nhắc lại sau 2 năm nữa vào 20/10/2021.

Chúc tất cả các bạn nữ, các chị ngày 20/10 vui vẻ bên gia đình và người thương 😘

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội 20h30, 20/10/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store