[Ngày 07] Chia sẻ 03 vấn đề, khó khăn tôi đang gặp phải

Image for post
Image for post

Không biết phải nói như nào, vấn đề thì lúc nào cũng có, lúc lớn lúc nhỏ. Viết ra đây cũng không phải để than vãn gì cả, nhưng tôi mong muốn được chia sẻ trong challenge này, biết đâu sẽ có ai đó cho lời khuyên để cải thiện hơn.

Cơ bản là tôi hay bị ốm vặt, cứ khoảng 2,3 tháng gì đó thì lại bị 1 lần, không nặng nhưng cũng mất 1,2 hôm sụt sùi, hôm thì phải nghỉ làm. Nói chung vẫn bệnh cũ tái phát. Bây giờ chịu khó vận động thêm chút mong là giảm xuống hoặc sẽ không bị thế này nữa.

Tôi đọc sách khá nhiều, nhưng tôi vẫn gặp vấn đề về sách. Đó là việc có những đề tài, chủ đề hoặc thể loại sách tôi không thể ưa được. Chẳng hạn như ngôn tình, truyện, các loại văn học dài tập. Về cơ bản thì tôi không thể đầu tư hàng giờ chỉ để đọc truyện hay ngôn tình được, nếu đọc thì tôi nghĩ mình đi ngủ còn tốt hơn. Hoặc với sách văn học dài tập, tôi khá ngại phải theo dõi và nhớ những nhân vật trong một bộ sách dài hơi đến vậy, có thể tương lai tôi sẽ đọc, nhưng với hiện tại thì tôi không nghĩ mình không “nuốt” nổi.

Thứ 2 là thời gian đọc sách vẫn khá chậm, vì tôi đọc hay đọc rõ chữ chứ không đọc lướt, kiểu vừa đọc vừa nhâm nhi cafe, chứ không hẳn đọc lấy số lượng vì tôi coi đọc như mình đang được thưởng thức nghệ thuật vậy, chậm thôi. Đôi khi muốn nhanh và để note lại, thì tôi sẽ dùng bút nhớ để ghi thẳng vào sách, nhưng cách này chỉ với một số sách tôi cần kiến thức một cách đơn thuần.

Dù có quản lý công việc cá nhân cũng khá tốt, nhưng tôi vẫn đôi lúc bị vướng vào làm việc đa nhiệm. Nghĩa là trong cùng một khoảng thời gian, trong 1 thời gian dài(1 tháng, 1 quý) tôi mong muốn thực hiện nhiều kế hoạch và mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn như khi đang thực hiện challenge 33 ngày viết này, thì tôi còn có challenge về 100 ngày thử thách, học thêm kiến thức khác nữa, nên đôi khi các kế hoạch trong ngắn hạn dễ bị conflict với nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì tôi vẫn kiểm soát được tình hình nên vẫn thực hiện khá tốt.

Đó là một số vấn đề tôi đang gặp phải, và đừng quên theo dõi challenge 33 ngày thử thách của tôi nhé.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store