[Ngày 04] Liệt kê ra danh sách 5 địa điểm mà tôi mong muốn đến nhất.

Image for post
Image for post

Có lẽ du lịch là thứ mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được đi. Chúng ta kiếm tiền để cho cuộc sống này tự do hơn, và vì thế chúng ta có thời gian dành cho bản thân, đi chơi, đi du lịch nhiều hơn.

Danh sách của tôi sẽ rất dài nếu tôi ngồi liệt kê ra những nơi tôi muốn đến trong đời. Nhưng trong một vài năm tới, hoặc có thể là dưới 30 tuổi, tôi đặt ra mục tiêu mình phải đi được đến 5 nơi này.

Đây là địa điểm tôi đã đặt ra mục tiêu trong năm nay mình sẽ đi. Tôi có lẽ sẽ dự định đi vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới. Hoặc chí ít là nửa đầu năm sau. Tôi muốn một mình trải nghiệm đến nơi này.

Nó trông rất khác, và tôi cảm nhận được không khí và vẻ đẹp nơi đây chỉ qua những hình ảnh, và tôi muốn mình phải đến để trải nghiệm nó. Nếu có thể, vào một thời gian nào đó, tôi thích mình được sống ở đây một thời gian, một vài tháng chẳng hạn, và tôi thích cuộc sống như vậy ở bất cứ đâu tôi đến, giống như Đà Nẵng vậy, tôi hoàn toàn có lý do để quay lại nơi đó.

Một trong những vùng biển đẹp nhất của Việt Nam. Trước đây, tôi không thích biển lắm, thích leo lên những ngọn núi cao để ngắm nhìn. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình không thể bỏ qua bất cứ những trải nghiệm nào, bởi sau một vài lần đi, tôi thấy mình có góc nhìn khác về nó, và việc trải nghiệm ở Nha Trang tới, tôi tin nó sẽ cho tôi những điều bất ngờ.

Là người sống ở Hà Nội đến nay cũng gần 8 năm rồi. Tôi yêu nơi này, tôi cũng viết nhiều về nơi này. Nó có những thứ rất đặc trưng mà ở nơi khác không có. Và Sài Gòn cũng vậy, tôi được đọc qua những bài viết chia sẻ về Sài Gòn, về so sánh giữa hai vùng đất Nam Bắc của tổ quốc, về con người, văn hóa, về cả thời tiết cũng rất đặc trưng và khác biệt.

Tôi muốn được tự mình cảm nhận điều đó, và hơn hết tôi sẽ có được những trải nghiệm như những gì tôi đọc được về hai nơi này. Sẽ sớm thôi, và biết đâu được, tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian thì sao. Chẳng ai biết trước được điều gì cả, chỉ là tôi có muốn hay không thôi.

Không phải nói nhiều về nơi này, tuy bé nhưng có võ. Có thể nói là tiên tiến nhất Đông Nam Á về nhiều mặt: công nghệ, giao thông, môi trường… Và tôi cũng rất thích được ở đây, thậm chí làm việc ở đây, chứ không đơn thuần chỉ là du lịch.

Nếu nói ở nước ngoài, tôi thích đi đâu nhất, thích sống ở đâu nhất, thì tôi không ngần ngại trả lời đó là Mỹ. Mặc dù tôi chưa từng đến đây, nhưng ở đây hội tụ tất cả những gì tốt nhất: về công nghệ, về con người, về nền kinh tế..nói chung ai mà chả thích sống ở nơi xung quanh mình đều là những điều tuyệt vời. Con người tài năng nhất đổ về nơi đây, công nghệ tiên tiến nhất cũng được phát minh từ đây, sự ảnh hưởng của cả nền kinh tế thế giới cũng có ảnh hưởng bởi nơi này. Vậy nên không có lý do gì mà tôi không đến nơi này một lần trong đời cả.

Có lẽ tôi sẽ dừng lại ở 5 địa điểm ở đây. Tôi sẽ liệt kê tất cả những nơi tôi muốn đến ở một bài khác.

Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ 😘

33 ngày thử thách viết blog

Hà Nội, 06h30 10/10/2019, Ngày Việt Nam gặp Malaysia.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store