[Ngày 01] 05 điều khiến tôi thực sự hạnh phúc

33 ngày thử thách viết blog

Image for post
Image for post

1. Đọc sách và viết blog

Điều này thì chắc chắn không thể thiếu rồi. Nếu hỏi tôi rảnh tôi hay làm gì, thì đó là đọc sách. Còn lúc vui tôi hay làm gì? Tôi cũng sẽ đọc sách. Vậy thế còn lúc buồn? Tôi vừa đọc sách và viết blog.

2. Chụp ảnh

Tôi thích lang thang chụp ảnh đường phố, hay bờ hồ cùng chiếc máy ảnh của mình. Đôi khi chỉ ngồi ở phòng thôi, tôi cũng có thể lôi đống sách hoặc cây cối ra để chụp được. Điều này khiến tôi giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, và nó cũng giúp tôi tăng khả năng sáng tạo hơn.

3. Ngắm hoàng hôn

Điều tôi thích nhất khi đi du lịch là được nằm trên bãi cỏ, hay đỉnh núi nào đó, phóng tầm mắt và ngắm về phía cuối chân trời, giây phút đó thực sự là bình yêu và nhẹ nhõm. Và hầu hết những bức ảnh đem lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi đó là những bức ảnh về hoàng hôn.

4. Thể dục

Chạy, đá bóng là hai môn rèn luyện tôi yêu thích nhất. Công việc làm việc với máy tính nhiều, nên với tôi một môn thể thao ngoài trời, vận động tay chân thế này thực sự là thích thú với tôi, mặc dù lần nào về tôi cũng bị trấn thương, nhưng cái cảm giác trên sân, chạy hoàn thành những cự ly mình đặt ra nó đem đến niềm vui cho tôi mỗi ngày.

5. Code và tìm hiểu công nghệ

Điều này chắc chắc không cần phải nói thêm nhiều. Công việc của tôi và cũng là điều tôi yêu thích tìm hiểu. Mặc dù có thể có những thứ, những công nghệ chưa được làm thực tế hoặc áp dụng vào dự án, nhưng việc tò mò về những công nghệ mới khiến tôi rất phấn khích, và tôi có thể ngồi cả ngày như vậy được.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store