Xin chào tháng 12 — Hello December 🎁

Image for post
Image for post

Vậy là đã đến tháng cuối cùng của năm 2019, chào tháng 12 thân yêu, và tôi vẫn luôn bắt đầu mỗi bài viết chào tháng mới như vậy.

Mỗi ngày, mỗi một khoảng thời gian trôi qua, người ta lại bắt đầu ngồi lại, nhìn vào những gì mình đã làm, đang làm, vẫn còn đang trên kế hoạch, mục tiêu và giật mình nhận ra là mình vẫn còn nhiều điều còn dang dở.

Hôm nay tôi một lần nữa nhìn vào bản kế hoạch, mục tiêu của mình đặt ra trong năm 2019 và có chút giật mình. Thời gian cứ trôi qua và chẳng bao giờ dừng lại đợi ta đi cùng cả. Có những thứ mới mẻ, vượt mục tiêu, nhưng cũng có những điều chẳng được như kỳ vọng. Đôi khi việc chúng ta giỏi nhất là lên kế hoạch, ở trên giấy.

11 tháng qua mà kể ra tôi làm được khá nhiều thứ, nhiều thử thách, trau dồi thêm nhiều kiến thức qua những trải nghiệm, du lịch, đọc sách và gặp gỡ nhiều người hơn, cải thiện cả những kiến thức chuyên môn. Nhưng rồi, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân “tuần tới mình thử thách gì nào?”, “Tháng tới mình sẽ học thêm điều gì mới, thử thách gì mới đây?”. Và tôi vẫn luôn trăn trở như vậy, chỉ mong làm sao bản thân mình cảm thấy tốt hơn mỗi ngày một chút, một phần trăm nhỏ thôi cũng được rồi, nhưng nó phải là mỗi ngày đều đặn như vậy.

Thực ra là đến hôm nay, ngày cuối cùng của tháng tôi vẫn chưa nghĩ ra điều gì thật sự mới mẻ mà bản thân thực sự muốn thử thách trong tháng tới là gì nữa? Ngoài những việc mà tôi chẳng cần phải thử thách thì tôi vẫn cứ làm như cơm bữa vậy, kiểu như đọc sách, viết lách, dậy sớm, thiền, chạy bộ, bla bla,… chẳng có gì là mới cả, và tôi cũng thấy nhàm chán khi phải nhắc đi nhắc lại những việc đó để nói rằng đó là thử thách cho tôi trong thời gian tới hay tháng tới cả. Vậy thôi, biết đâu một vài hôm tới tôi mới nghĩ ra và lại bắt đầu một cái gì đó mới thì sao, ai mà biết được.

Là thế đó, tháng tới tôi vẫn làm những gì mình đang làm, tiếp tục những điều tốt đẹp, và sẽ chỉ là cười nhiều hơn với những người mình gặp thôi 😘

Cười nhiều hơn và cho đi nhiều hơn, đó là cách mà chúng ta biết yêu thương bản thân mình và mọi người xung quanh ta.

Tạm biệt tháng 11, chào đón tháng 12 😘

Hà Nội 21h30, 30/11/2019

Bùi Huy Cường

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store