Mình đã từng giới thiệu những cuốn sách về gia đình, cách ba mẹ, phụ huynh dạy và tương tác với con cái. Nhưng nếu để giới thiệu một chương trình truyền hình để đi sâu vào thực tế, các câu chuyện đó đang hiện hữu ở trong các gia đình Việt Nam thì đó là chương trình “Cha mẹ thay đổi”.

Cha mẹ điều tất yếu là luôn luôn mong muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất, thậm chí vạch ra con đường, định hướng để trẻ có thể đi theo sau này. Nhưng sẽ rất hiếm có bậc cha mẹ nào thực sự lắng nghe, thấu hiểu con mình thích điều gì, không thích điều gì, đôi khi là áp đặt, cách tương tác đó vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa ba mẹ và con cái.

Người ta nói, nhà là nơi để về, là nơi vứt bỏ mọi ồn ào, mọi lo toan để có cảm giác yên bình, hạnh phúc mỗi khi trở về. Vậy tại sao ở trong nhận thức của những đứa trẻ này lại có cảm giác ngược lại, sợ hãi, chán nản và niềm vui chợt tắt mỗi khi chúng về nhà.

Mình tin chắc rằng những ai đang là phụ huynh, ba mẹ, hoặc sắp trở thành ba mẹ đều nên tham khảo chương trình này, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy phần nào hình ảnh của chính mình trong những gia đình này, những cách đối xử thường ngày với con cái tưởng chừng là những điều bình thường nhưng hóa ra lại là thứ khiến con cái trở nên nặng nề và khó gần hơn, chắc chắn khi xem xong mọi người sẽ có một cái nhìn và suy nghĩ khác về cách nuôi dạy, tương tác với con của mình.

Bùi Huy Cường

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store