Bạn được gì khi học đại học?

Image for post
Image for post

Dạo gần đây tôi có đọc được mấy bài viết và cả video của các bạn sinh viên, và cả những bạn đã ra trường đi làm rồi nói về chuyện không học được gì từ trường đại học, và những kiến thức chả giúp gì cho việc làm của các bạn ấy cả.

Với tôi thì những ý kiến đó, một phần đúng và đa phần sai.

Phần đúng là các bạn nói rằng nhng kiến thức học trên trường lớp khác xa với những gì đã và đang làm. Phần sai hoàn toàn là bạn đó nghĩ chả học được gì từ đại học, thì chỉ có thể nói một câu rằng bạn đấy không chịu học, kể cả lôi cái bằng ra và nói được điểm này điểm nọ thì đó chỉ là bởi vì bạn học để lấy điểm thành tích chứ không thực sự để tâm việc học.

Và nếu nói rằng không dùng những kiến thức gì ở đại học thì chẳng qua công việc của bạn đã ở mức không cần phải suy nghĩ đến những vấn đề đó rồi, hoặc bạn chưa phải làm công việc cần đến nó.

Tôi cứ cho là học đại số, giải tích, tích phân, đạo hàm,… là những thứ cao cấp ở đại học đi. Bạn không dùng nó bởi vì bạn đã được người ta nghiên cứu, cái bạn dùng chỉ là công thức đã được chứng minh. Những công cụ bạn đang làm word, excel,… được người ta lập trình ra bằng cách dùng những kiến thức, thuật toán được học cơ bản từ trường và phát triển lên.

Thế nghĩa là sao? Bạn vẫn phải học về nó để hiểu cách vận hành, và hiểu tại sao lại như thế. Nghĩa là bạn đang được học cách tư duy để giải quyết vấn đề, và cái còn lại sau cùng của giáo dục nói chung và bậc đại học nói riêng là tạo cho bạn một hệ tư duy, mà ở đó bạn có thể sử dụng tư duy đó cho nhiều việc khác nhau. Các bạn đã quá quen với câu: “tôi tư duy, nên tôi tồn tại”.

Nói như vậy để chốt một vấn đề rằng bạn không nên đổ lỗi cho bậc đại học, hoặc nói rằng bạn chả học được gì, mọi thứ bạn học được là tự bạn mày mò tìm kiếm. Nói như vậy không sai nhưng việc bạn có được một cách tư duy ở đại học dạy cho bạn nên bạn sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn, và khả năng tự học cũng vì thế mà nhanh hơn.

Trừ một số những ngoại lệ mà các bạn hay nói rằng họ không phải học đại học mà vẫn giỏi, vẫn thành công ra thì tôi cũng chưa thấy ai không học đại học mà con đường của họ dễ dàng cả, trừ khi họ có người lo cho tương lai của họ rồi, mà thành phần này chúng ta không bàn làm gì.

Không biết các bạn thế nào, chứ tôi trò chuyện với bạn bè thì nhận thấy rằng những người học đại học xong, đi làm rồi, thì sẽ thường thấy tiếc quãng thời gian sinh viên không chịu khó học tập hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn là than vãn rằng không học được gì hay không giúp ích gì cho họ.

Chốt lại vấn đề thì nếu các bạn là sinh viên thì nên tích cực học tập, tham gia hoạt động nếu có thể và chăm chỉ học thêm ngoại ngữ, đừng nghĩ là sau đi làm các bạn có thời gian học sau, vì sinh viên là thời gian “rảnh” nhất rồi. Còn nếu đã đi làm rồi thì cũng không có gì là muộn để trau dồi thêm kiến thức cả.

Chào tháng 10, và chúc các bạn có nhiều niềm vui :)

Hà Nội, 21h30 01/10/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store