Đưa bản thân vào một giới hạn ! 🚀

Tôi là người đúng chất theo phương châm “nước đến chân mới nhảy”. Càng sát deadline thì tôi lại càng hăng. Trước đây tôi thấy điều này đến một cách khá ngẫu nhiên, tình cờ dựa theo cảm tính. Dần dà tôi hiểu ra nó không hẳn vậy, và có một lý do nào đó.

Theo những nghiên cứu gần chính thức thì con người chỉ đang sử dụng khoảng 10% của bộ não. Ngay cả các thiên tài hay các nhà bác học thì cũng chỉ có sử dụng 10,69–12,96 % bộ não. Điều này không hề bất ngờ bởi nó đã được nói khá nhiều và tôi cũng không có ý định đi sâu về vấn đề này hay để an ủi chính mình.

Nhưng điều đó có thể cho chúng ta thấy được rằng sức mạnh của bộ não nói riêng và con người nói chung đều chưa được phát huy hoàn toàn. Thật vậy, bạn cứ thử nghĩ mà xem, khi dồn đến chân tường, có phải nó đột nhiên nhảy thêm…vài phần trăm và khiến bạn cảm thấy thông minh hơn thường lệ. Đó có thể là một cách không chính thức giải thích cho câu “cái khó ló cái khôn”, cũng là lý do những người như tôi thích để công việc đến sát deadline mới làm (cũng có thể do biếng đấy).

Bởi khi có áp lực cũng là lúc mà não chúng ta hoạt động mạnh hơn để tìm ra ý tưởng giải quyết. “không có áp lực không có kim cương”.

Tất nhiên tôi không hề khuyên các bạn làm vậy. Có rất nhiều cách để có thể giúp hoàn thành công việc của mình hiệu quả hơn. Có người thích nghe âm nhạc, có người thích vừa làm việc vừa uống cafe, có người thì có nhiều ý tưởng khi trên bàn nhậu (tôi thấy các bản hợp đồng rất hay được ký kết trong lúc ăn uống).

Tôi nghĩ mỗi chúng ta sẽ đều biết cách làm thế nào để cho công việc của mình hiệu quả. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta đôi lúc cũng còn ngạc nhiên về bản thân mình. Những thời huy hoàng của các bạn chẳng hạn, có bao giờ nghĩ lại mà các bạn cảm thấy “không hiểu sao” lúc đó mình lại có thể chăm nhưu vậy không ?

Tôi tin là khi mỗi người chúng ta tự tin vào chính mình, chính khả năng và công việc mình đang làm thì bản thân họ sẽ có sức mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi yếu đuối bi quan. Cả về tinh thần lẫn thể chất. Chúng ta đều có sẵn những điều đó trong tiềm thức, chỉ là chưa biết khơi dậy đúng cách, hoặc đúng lúc mà thôi. (bạn có đang thấy tôi nói đến các khóa học, các diễn giả thường được nói về cách khơi dậy khả năng, tiềm thức rồi sức mạnh trong mỗi chúng ta không? thực ra có người tốt, có người chưa được tốt lắm khi làm công việc này.)

Thực ra bạn cũng không cần phải quá cố gắng để tìm ra cho mình một phương án nào tốt nhất cả. Chỉ việc nỗ lực, kiên nhẫn thì tự nhiên trong quá trình đó ắt bạn sẽ tìm ra thôi. Không phải điều gì cũng sẽ đến một cách rõ ràng và thực tế. Mà đôi khi nó là những thay đổi không tên trong cuộc sống và sẽ có một lúc thích hợp, bạn nhận ra mình đã tốt hơn rất nhiều so với mình trước đây.

BHC, 25/04/2018 (10–03–2018)

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store